SAK Ziņojums par nodokļiem un nodarbinātību

2011. gada decembrī Stratēģiskās analīzes komisija sagatavoja ziņojumu par nodokļiem un nodarbinātību Latvijā – „Nodokļu sistēma un nodarbinātība – aktuālie jautājumi ekonomikas atjaunošanai Latvijā”.

Ziņojuma ievadā tā autori norāda: „Divi galvenie virzieni valsts attīstību stabilizējošā rīcībā ar ilgtermiņā labvēlīgām sekām, par kuriem mēs redzam nepieciešamību un iespēju konceptuāli vienoties, ir budžeta politika un nodokļu stratēģija no vienas puses un nodarbinātības veicināšanas rīcībpolitiskie risinājumi no otras puses.

Īpaši vēlamies akcentēt rīcības strukturālā deficīta novēršanas un nodokļu sloga līdzsvarošanā un ilgstoša, pat iespējama strukturāla bezdarba riska mazināšanas virzienos. Uzskatām, ka šādas rīcības, kas vēlamas jebkurā gadījumā var un tām vajag būt inovatīvām, taču ne pilnīgi teorētiskām. Šādas rīcības netraucē risināt plašu un aktīvu debati par nodokļu struktūru, likmēm, budžeta izdevumu sadali un politisku pozicionēšanos. Diskusijas ziņojums iepazīstina ar piedāvāto deviņu risinājumu īsu pamatojumu un koncentrētu to izklāstu budžeta politikas, nodokļu stratēģijas un nodarbinātības jomās. Priekšlikumu punkti īsumā tiek apkopoti ziņojuma beigās.”.

Ziņojums pirmo reizi tika prezentēts un apspriest Valsts prezidenta un SAK organizētās apaļā galda diskusijas laikā š.g.5.februārī. Ziņojuma autori to ir precizējuši, ņemot vērā diskusijas laikā izteiktos argumentus un viedokļus. Vienlaikus jāatzīmē, ka diskusijas par šiem jautājumiem turpināsies, iesaistot plašu ekspertu un speciālistu loku.