Naudas aizdevumi no juridiskām personām

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu uzņēmumi drīkst aizdot naudu saviem darbiniekiem, taču aizdevums nedrīkst būt bez maksas. Attiecībā uz aizdevuma apmēru un termiņu pastāv dažādi ierobežojumi, no kuriem svarīgākie ir:

  • termiņš līdz 6 gadiem;
  • summa – 30% no algas pēdējo 12 mēnešu laikā, reizinot ar 60;
  • aizdevuma līgums ir noslēgts rakstveidā;
  • aizdevumu, kas netiek sniegti saimnieciskās darbības veikšanai nedrīkst pārsniegt uzņēmuma pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo gada pārskatu).

Papildus uz juridiskajām personām ir attiecināmi arī dažādi citi ierobežojumi, kuru būtība paredz nepieļaut situāciju, kad uzņēmums nodarbojas ar regulāru aizņēmumu sniegšanu saviem darbiniekiem. Agrāk šādas normas likumdošanā nebija, taču tās tika ieviestas, jo nāca klajā, ka daļa uzņēmēju aizdod naudu paši sev bez termiņa, bez procentiem un VID skatījumā šāda prakse ir uzskatāma par papildus labumu gūšanu no darbinieku puses.

Plašāku informāciju par iespējam saņemt aizdevumu no juridiskas personas – sia, as vai zemnieku saimniecības, ja esat tās darbinieks, varat Likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. 8. primpantā.