Minimālā alga Latvijā

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju 2015. gadā Latvijā minimālo algu saņēma 35 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju jeb 4,4% no visiem darba ņēmējiem. Jāatzīmē, ka to cilvēku skaits, kas saņem minimālo algu Latvijā aizvadīto divu gadu laikā ir saglabājies nemainīgs.

Būtiski ņemt vērā, ka neskatoties uz nemainīgo tendenci, varam runāt arī par pozitīvām izmaiņām, jo kopējais darba ņēmēju skaits ir palielinājies par 7,5 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka visi šie jaunie darba ņēmēji ir spējuši pārliecināt darba devēju par nepieciešamību viņiem maksāt vairāk par minimālo algu. Saskaņā ar statistiku salīdzinoši daudz strādājošo saņem darba algu no 300 līdz 500 eiro (26,7%), no 700 līdz 1000 eiro (15,8%). Pēc Latvijas mērogiem šos iedzīvotājus varētu pieskaitīt pie Latvijas vidusšķiras, bet ārzemēs viņi saņemtu dažādus sociālos pabalstus.

Kopumā Latvijā 2015. gadā bija 860,1 tūkstotis darba ņēmēju, kas ir gandrīz puse no 2 miljoniem Latvijas iedzīvotāju. Minimālā alga Latvijā turpretim bija noteikta 360 eiro apmēra.